Делокруг рада

“Свако може да поставља питања, међутим само професионалац може да постави права питања”

Делокруг рада

“Свако може да поставља питања, међутим само професионалац може да постави права питања”

Парнични поступак

Поступамо у свим врстама парничног поступка, како општег тако и посебног, пред Основним судовима, Вишим судовима и Привредним судовима. Такође у погледу парничних поступака бавимо се саставом тужби, жалби, и било који других образложених поднесака. 

 

Поступак извршења и обезбеђења

Уколико имате нека неизмирена потраживања и потребна Вам је помоћ у принудној наплати у нашем делокругу рада је и поступак принудне наплате. Ради покретања поступка састављамо предлог за извршење и водимо поступак до намирења у целини. 

Уговорно право

Да би се саставио ваљан уговор свакако је потребна стручна помоћ. Бавимо се и састављањем свих врста уговора (уговора о куповини и продаји, уговора о поклону, уговора о доживотном издржавању, итд).

Породично право

У нашем делокругу су израде тужби ради развода брака или преговарање ради закључивања споразумног развода брака између супружника. Пружамо правну помоћ уколико је она неопходна ради спречавања насиља у породици. Такође се бавимо и израдом брачних уговора.

Радно право

Бавимо се израдом Уговора о раду, усклађивањем свих правних аката једне фирме са важећим Законом о раду. Бавимо се израдом тужби и водимо поступке у којима заступамо права радника али и права послодаваца. 

Ванпарнични поступци

Пружамо правну помоћ у свим врстама ванпарничних поступака (лишење пословне способности, деоба сусвојине итд.). Најчешћи ванпарнични поступак је оставински поступак. Уколико вам треба правна помоћ око покретања или вођена овог поступка и то спада у наш делокруг.

Прибављање преписа

Уколико су вам потребне потврде од државних органа, локалне администрације, листови непокретности, изводи из Матичних књига, а нисте сигурни како да их прибавите или немате времена, можете се обратити нама, а ми ћемо за вас то урадити.

Ако сте изгубили оригинал пресуде или неког судског решења или акта, ми можемо за вас прибавити препис или оверену фотокопију.

Парнични поступак

Поступамо у свим врстама парничног поступка, како општег тако и посебног, пред Основним судовима, Вишим судовима и Привредним судовима. Такође у погледу парничних поступака бавимо се саставом тужби, жалби, и било који других образложених поднесака. 

 

Поступак извршења и обезбеђења

Уколико имате нека неизмирена потраживања и потребна Вам је помоћ у принудној наплати у нашем делокругу рада је и поступак принудне наплате. Ради покретања поступка састављамо предлог за извршење и водимо поступак до намирења у целини. 

Уговорно право

Да би се саставио ваљан уговор свакако је потребна стручна помоћ. Бавимо се и састављањем свих врста уговора (уговора о куповини и продаји, уговора о поклону, уговора о доживотном издржавању, итд).

Породично право

У нашем делокругу су израде тужби ради развода брака или преговарање ради закључивања споразумног развода брака између супружника. Пружамо правну помоћ уколико је она неопходна ради спречавања насиља у породици. Такође се бавимо и израдом брачних уговора.

Радно право

Бавимо се израдом Уговора о раду, усклађивањем свих правних аката једне фирме са важећим Законом о раду. Бавимо се израдом тужби и водимо поступке у којима заступамо права радника али и права послодаваца. 

Ванпарнични поступци

Пружамо правну помоћ у свим врстама ванпарничних поступака (лишење пословне способности, деоба сусвојине итд.). Најчешћи ванпарнични поступак је оставински поступак. Уколико вам треба правна помоћ око покретања или вођена овог поступка и то спада у наш делокруг.

Прибављање преписа

Уколико су вам потребне потврде од државних органа, локалне администрације, листови непокретности, изводи из Матичних књига, а нисте сигурни како да их прибавите или немате времена, можете се обратити нама, а ми ћемо за вас то урадити.

Ако сте изгубили оригинал пресуде или неког судског решења или акта, ми можемо за вас прибавити препис или оверену фотокопију.