Адвокатска канцеларија Димић

Контактирајте нас

Адвокатска канцеларија Димић

Контактирајте нас

Пружање правне помоћи

Парнични поступци

Парнични поступак је основни метод заштите повређених или угрожених субјективних права и као такав означава редовни пут правне заштите у области грађанскоправних послова. 

Ванпарнични поступци

Ванпарнични поступак је сваки поступак у грађанским стварима који нису парнични. Ванпарнични поступци могу бити од изузетног знацаја за појединца, с обзиром на то да они обухватају правила за вођење оставинског поступка, поступка деобе заједничке ствари, поступка лишења пословне способности и правила за поступање у многим другим грађанскоправним односима. 

~

Поступак извршења и обезбеђења

Поступак извршења је поступак принудног извршења правноснажне и извршне судске одлуке. Поступак принудног извршења се не мора покренути само на основу извршне исправе већ је то могуће учинити и на основу веродостојне исправе. Списак јавних извршитеља можете наћи на следећем линку.

i

Облигационо право

Ово право представља скуп правних норми којима се уређују облигациони односи. Значај облигационог права је огроман с обзиром на то да се њиме уређују робно-новчани односи између страна и да се њима регулише свакодневна животна активност.

Породично право

Породично право представља грану права која се бави уређивањем брака и односа у браку, односа у ванбрачној заједници, односа родитеља и деце, и других односа који могу произилазити из породичне заједнице. Породични закон као главни извор права у овој области предвиђа правила о заштити од насиља у породици.

Радно право

Радно право је грана права која уређује рад и радне односе. Ова грана права је од изузетног значаја за запослено физичко лице јер уређује његова права али и обавезе које произилазе из радног односа, а такође уређује права и обавезе послодавца, које произилазе из радног односа.

Калкулатор судских трошкова

На сајту можете пронаћи калкулатор свих судских трошкова притиском на следећи линк

 

Породично право

Породично право представља грану права која се бави уређивањем брака и односа у браку, односа у ванбрачној заједници, односа родитеља и деце, и других односа који могу произилазити из породичне заједнице. Породични закон као главни извор права у овој области предвиђа правила о заштити од насиља у породици.

Радно право

Радно право је грана права која уређује рад и радне односе. Ова грана права је од изузетног значаја за запослено физичко лице јер уређује његова права али и обавезе које произилазе из радног односа, а такође уређује права и обавезе послодавца, које произилазе из радног односа.

Калкулатор судских трошкова

На сајту можете пронаћи калкулатор свих судских трошкова притиском на следећи линк

 

Пишите нам

Уколико желите контактирајте нас овим путем, а ми ћемо се потрудити да вам у што краћем временском року одговоримо. Овим путем можете заказати термин правних консултација.

Пишите нам

Уколико желите контактирајте нас овим путем, а ми ћемо се потрудити да вам у што краћем временском року одговоримо. Овим путем можете заказати термин правних консултација.