Адвокатска тарифа

Адвокатска тарифа представља акт који је донела Адвокатска комора Србије и сви адвокати су у обавези да примењују ову тарифу.

У случајевима који су одређени у Адвокатској тарифи, адвокат може наплатити до 50% мање од предвиђеног износа.

Адвокатска тарифа

Адвокатска тарифа представља акт који је донела Адвокатска комора Србије и сви адвокати су у обавези да примењују ову тарифу.

У случајевима који су одређени у Адвокатској тарифи, адвокат може наплатити до 50% мање од предвиђеног износа.

Адвокатска тарифа – табеларни приказ

Адвокатска тарифа – табеларни приказ

Адвокатска тарифа – комплетан текст

Адвокатска тарифа – комплетан текст