Често постављана питања

Овде можете наћи одговоре на често постављања питања наших клијената.

У случају да нисте пронашли одговор, пошаљите нам упит.

Често постављана питања

Овде можете наћи одговоре на често постављања питања наших клијената.

У случају да нисте пронашли одговор, пошаљите нам упит.

Често постављана питања

Овде можете наћи одговоре на често постављања питања наших клијената.

У случају да нисте пронашли одговор, пошаљите нам упит.

Честа питања

Колико коштају ваше услуге?

Сви адвокати су дужни да се придржавају Тарифе о награда и накнадама трошкова за рад адвоката. У одређеним случајевима, а уз претходни договор са странком, адвокат може умањити износ тарифе до највише 50%. Адвокатску тарифу можете преузети овде.

Да ли морам да будем присутан/на на суду уколико имам адвоката?

Ово питање је једно од чешћих које нам странке постављају. Уколико је странка ангажовала адвоката у грађанским или управним поступцима, онда нема обавезу да приступи у суд, осим у случајевима у којима се саслушава у својству парничне странке или ако је посебним законом нешто другачије одређено.

У кривичним поступцима ситуација је другачија, да би се сам кривични поступак водио неопходно је да се обезбеди присуство окривљеног, али уколико се странка појављује као оштећено лице њено присуство није обавезно.

Да ли самостално могу да преузимам радње на суду?

Свакако да можете, у нашем праву пословно спосбним странкама је призната и постулациона способност, односно способност да самостално пред судом или другим државним органима предузимају радње. 

Међутим, странкама се никада не препоручује да самостално предузимају радње, с обзиром на то да лаици немају довољно стручних знања и често због своје грешке могу да доведу до значајног пролонгирања поступка или до негативног исхода. 

Ко плаћа трошкове адвоката?

У парничном поступку, како оштем тако и у посебним поступцима, закон претпоставља да странка током поступка сноси трошкове (ови трошкови нису само трошкови адвокатских услуга већ и трошкови вештачења и други нужни трошкови). Уколико странка успе у спору, супротна страна је обавезна да јој надокнади све трошкове које је она имала током поступка.

Да ли треба бити искрен са својим адвокатом чак иако нисам у праву?

Одно на релацији адвокат – странка је однос поверења и због тога је неопходно да апсолутно увек будете искрени са адвокатом и да ништа не прећутите. Увек требате да имате на уму да су адвокати професионалци који никада не осуђују и да су обавезни на чување адвокатске тајне. 

Постоји једна грчка изрека која, када се преведа на српски језик, гласи овако:

“Волите свог адвоката, он је једини осим ваше мајке који ће вас бранити, чак и када лажете”.

Приликом развода брака да ли је боље развести се тужбом или споразумним разводом брака?

Свакако да је боље да се стране разведу споразумно. Споразумни развод брака је мање стреса по стране које се разводе и далеко бржи од развода брака по тужби.

Да ли приликом споразумног развода исти адвокат може да заступа мене и супротну страну?

Никако. Без обзира што не постоји спор између супружника приликом споразумног развода брака Породични закон изричито искључује ову могућност.

Шта је то (пред)брачни уговор?

Пре свега, морамо покушати да отклонимо једну заблуду око назива овог уговора. Наиме, Породични закон користи израз брачни уговор, а не предбрачни уговор. ово произилази из чињенице да брачни уговор може бити закључен од стране супружника али и будућих супружника. Овај уговор представља уговор којим супружници или будући супружници уређују своје постојеће или будуће имовинске односе.

Потребно је да закључен брачни уговор буде потврђен (солемннизован) од стране јавног бележника. 

БЛОГ

Тренутно у изради.

Честа питања

Колико коштају ваше услуге?

Сви адвокати су дужни да се придржавају Тарифе о награда и накнадама трошкова за рад адвоката. У одређеним случајевима, а уз претходни договор са странком, адвокат може умањити износ тарифе до највише 50%. Адвокатску тарифу можете преузети овде.

Да ли морам да будем присутан/на на суду уколико имам адвоката?

Ово питање је једно од чешћих које нам странке постављају. Уколико је странка ангажовала адвоката у грађанским или управним поступцима, онда нема обавезу да приступи у суд, осим у случајевима у којима се саслушава у својству парничне странке или ако је посебним законом нешто другачије одређено.

У кривичним поступцима ситуација је другачија, да би се сам кривични поступак водио неопходно је да се обезбеди присуство окривљеног, али уколико се странка појављује као оштећено лице њено присуство није обавезно.

Да ли самостално могу да преузимам радње на суду?

Свакако да можете, у нашем праву пословно спосбним странкама је призната и постулациона способност, односно способност да самостално пред судом или другим државним органима предузимају радње. 

Међутим, странкама се никада не препоручује да самостално предузимају радње, с обзиром на то да лаици немају довољно стручних знања и често због своје грешке могу да доведу до значајног пролонгирања поступка или до негативног исхода. 

Ко плаћа трошкове адвоката?

У парничном поступку, како оштем тако и у посебним поступцима, закон претпоставља да странка током поступка сноси трошкове (ови трошкови нису само трошкови адвокатских услуга већ и трошкови вештачења и други нужни трошкови). Уколико странка успе у спору, супротна страна је обавезна да јој надокнади све трошкове које је она имала током поступка.

Да ли треба бити искрен са својим адвокатом чак иако нисам у праву?

Одно на релацији адвокат – странка је однос поверења и због тога је неопходно да апсолутно увек будете искрени са адвокатом и да ништа не прећутите. Увек требате да имате на уму да су адвокати професионалци који никада не осуђују и да су обавезни на чување адвокатске тајне. 

Постоји једна грчка изрека која, када се преведа на српски језик, гласи овако:

“Волите свог адвоката, он је једини осим ваше мајке који ће вас бранити, чак и када лажете”.

Приликом развода брака да ли је боље развести се тужбом или споразумним разводом брака?

Свакако да је боље да се стране разведу споразумно. Споразумни развод брака је мање стреса по стране које се разводе и далеко бржи од развода брака по тужби.

Да ли приликом споразумног развода исти адвокат може да заступа мене и супротну страну?

Никако. Без обзира што не постоји спор између супружника приликом споразумног развода брака Породични закон изричито искључује ову могућност.

Шта је то (пред)брачни уговор?

Пре свега, морамо покушати да отклонимо једну заблуду око назива овог уговора. Наиме, Породични закон користи израз брачни уговор, а не предбрачни уговор. ово произилази из чињенице да брачни уговор може бити закључен од стране супружника али и будућих супружника. Овај уговор представља уговор којим супружници или будући супружници уређују своје постојеће или будуће имовинске односе.

Потребно је да закључен брачни уговор буде потврђен (солемннизован) од стране јавног бележника. 

БЛОГ

Тренутно у изради.

Имате других питања?

Пишите нам!

Пошаљите нам имејл

или позовите — +381 66 5556789