Судски трошкови

Уколико вам је потребно да израчунате неку од судских такси можете користити наш калкулатор који прати одредбе Закона о судским таксама. 

Судски трошкови

Уколико вам је потребно да израчунате неку од судских такси можете користити наш калкулатор који прати одредбе Закона о судским таксама. 

Судски трошкови

Уколико вам је потребно да израчунате неку од судских такси можете користити наш калкулатор који прати одредбе Закона о судским таксама. 

Калкулатор судских такси

Упутство:

Калкулатор је прилично једноставан за употребу. Све што треба да урадите је да отворите врсту судског спора у односу степен поступка. Резултат ће се појавити након што упишете вредност спора изражен у националној валути (динарима). Пример који Вам је одмах дат је Такса на тужбу за Првостепени поступак. Остале таксе можете пронаћи испод.

ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК ↓

Такса на тужбу
Такса на противтужбу
Такса за одговор на тужбу
Такса на поравнање
Такса на пресуду

Такса на пресуду због пропуштања, признања, одрицања
Такса на решење о одбачају тужбе
Такса на решење о трошковима поступка

ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК ↓

Такса на жалбу

Такса на одговор на жалбу

Такса на другостепену одлуку

ФИКСНЕ ТАКСЕ ↓

Разно: тужбе, предлози, захтеви и друго
 • Такса на тужбу за развод брака – 2.660,00 дин.
 • Приватна кривична тужба – 980,00 дин.
 • Такса за предлог за уређење међе – 1.900,00 дин.
 • Такса за предлог за физичку деобу – 1.900,00 дин.
 • Такса за издавање уверења – 190,00 дин.
 • Такса за опомену за плаћање таксе – 390,00 дин.
 • Такса на захтев за изузеће судије – 590,00 дин.
 • Такса на захтев за одлагање извршења кривичне санкције – 1.570,00 дин.
 • Такса за састављање судског тестамента – 980,00 дин.
 • Такса за чување судског тестамента – 980,00 дин.
 • Такса на молбу и решење за дозволу за ступање у брак малолетницима – 780,00 дин.
 • Такса за разгледање завршених предмета – 190,00 дин.
 • Такса за давање извештаја и података из завршених предмета – 390,00 дин.

ПОСТУПАК ПО ВАНРЕДНИМ ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА ↓

Такса на ревизију и предлог за понављање поступка

Такса на одлуку суда по ванредним правним лековима

Закон о судским таксама

ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК ↓

Такса на тужбу
Такса на противтужбу
Такса за одговор на тужбу
Такса на поравнање
Такса на пресуду

Такса на пресуду због пропуштања, признања, одрицања
Такса на решење о одбачају тужбе
Такса на решење о трошковима поступка

ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК ↓

Такса на жалбу

Такса на одговор на жалбу

Такса на другостепену одлуку

ПОСТУПАК ПО ВАНРЕДНИМ ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА ↓

Такса на ревизију и предлог за понављање поступка

Такса на одлуку суда по ванредним правним лековима

ФИКСНЕ ТАКСЕ ↓

Разно: тужбе, предлози, захтеви и друго
 • Такса на тужбу за развод брака – 2.660,00 дин.
 • Приватна кривична тужба – 980,00 дин.
 • Такса за предлог за уређење међе – 1.900,00 дин.
 • Такса за предлог за физичку деобу – 1.900,00 дин.
 • Такса за издавање уверења – 190,00 дин.
 • Такса за опомену за плаћање таксе – 390,00 дин.
 • Такса на захтев за изузеће судије – 590,00 дин.
 • Такса на захтев за одлагање извршења кривичне санкције – 1.570,00 дин.
 • Такса за састављање судског тестамента – 980,00 дин.
 • Такса за чување судског тестамента – 980,00 дин.
 • Такса на молбу и решење за дозволу за ступање у брак малолетницима – 780,00 дин.
 • Такса за разгледање завршених предмета – 190,00 дин.
 • Такса за давање извештаја и података из завршених предмета – 390,00 дин.

Закон о судским таксама